Ons aanbod Wie doet wat? Bereikbaarheid Contact Hoe aanmelden In beeld

Wie doet wat?Dr. Christel Peeters
 

DR. CHRISTEL PEETERS

 • Kinder- en jeugdpsychiater opgeleid aan de KUL en systeemtherapeute opgeleid aan het Gezins- en Communicatiecentrum Leuven,
 • richt zich op kinderpsychiatrische problematiek in brede zin, zowel diagnostiek van emotionele problemen en van ontwikkelingsproblemen als behandeling vanuit een systeemtherapeutisch perspectief
 • tevens werkzaam in MFC Sint Ferdinand Lummen

 Eveline Billen
 

EVELINE BILLEN

 • Kinder- en jeugdpsychologe opgeleid aan de KUL en systeemtherapeute opgeleid aan het Gezins- en Communicatiecentrum Leuven,
 • richt zich op psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek,
 • psycho-educatie en begeleiding van kinderen, jongeren en hun gezin in het kader van ontwikkelingsproblemen
 • verder richt zij zich ook naar begeleiding emotionele problemen bij kinderen en hun gezinnen van 6 tot 12j.
 • tevens werkzaam als coördinator ondersteuningsnetwerk Brabant Oost

 Eve Thijs
 

EVE THIJS

 • Kinder- en jeugdpsychologe.
 • Richt zich op kinderen, voornamelijk lagere schoolleeftijd en hun ouders, met bijzondere interesse voor echtscheidingsproblematieken, rouw- en verlieservaringen, gedragsproblemen en opvoedingsondersteuning
 • Werkt ook als zelfstandig psycholoog in Kampenhout waar ze voornamelijk opvoedingsondersteuning biedt.

 An Simons
 

AN SIMONS

 • Maatschappelijk werkster en gezinscounselling (opleiding Rapunzel)
 • Richt zich op kinderen, jongeren & gezinnen n.a.v. opvoedingsvraagstukken, gedrags- en emotionele moeilijkheden
 • Werkt tevens als gezinsbegeleidster in het MFC Sint Ferdinand te Lummen

 Elke Marcoen
 

ELKE MARCOEN

 • Kinder- en jeugdpsychologe opgeleid aan de KUL en psychodynamisch kinderpsychotherapeut opgeleid aan het Centrum voor kinderpsychotherapie van de KUL,
 • richt zich op psychodiagnostiek met focus op de interne belevingswereld van het kind (belevingsonderzoek),
 • gespreks- en speltherapie bij kinderen, jongeren en hun gezin n.a.v. emotionele en gedragsproblemen
 • tevens werkzaam als psycholoog bij het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen te Leuven

 Dorien Put
 

DORIEN PUT

 • Ergotherapeute opgeleid aan de KHK-Kempen, verdiepte zich in ontwikkelingsgerichte denkkaders en het sensorisch profiel van Dunn. Daarnaast is ze gecertificeerd therapeute van het traumagericht NMT-model van Bruce Perry.
 • Richt zich op kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen, vanuit een non-verbale insteek.

 Jorinde Dewaelheyns
 

JORINDE DEWAELHEYNS

 • Bachelor orthopedagogie -Odissee (juni 2000)
 • Opleiding tot videohometrainer (A.I.T.-Nederland) en opleider in de Videohometraining (Steunpunt VHT-VIB)
 • Opleiding oplossingsgericht werken (Practicum)
 • Opleiding 'Beeldend werken met kinderen, jongeren en gezinnen' (Rapunzel vzw)
 • Opleiding in de methodiek Life Space Crisis Intervention (LSCI)
 • Diverse opleidingen omtrent autisme, ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren, systeemdenken, Geweldloos Verzet, Signs of Safety.
 • Richt zich op kinderen, jongeren en hun ouders voor begeleiding of coaching rond autisme, op maat van het kind of de jongere. De ouders en het brede netwerk (externe partners) worden zoveel mogelijk betrokken. Er wordt vooral gewerkt volgens het 2-sporenbeleid: in de eerste plaats aanpassen en verduidelijken van de omgeving en daarnaast vaardigheden aanleren.
 • Tevens werkzaam als (praktijk)lector aan de UCLL Heverlee, richting Sociale Readaptatiewetenschappen.

 Dorien Kelchtermans
 

DORIEN KELCHTERMANS

 • Klinisch orthopedagoge opgeleid aan de KUL
 • Psychodynamisch kinderpsychotherapeut in opleiding (KUL)
 • Richt zich op kinderen, jongeren en hun gezin n.a.v. gedrags- en emotionele problemen
 • Werkt tevens in het CAW Oost-Brabant


© Vliegeraar 2022 - Christel Peeters -     - u.
Made by SiBeTec 2020