De Vliegeraar - groepspraktijk
Ons aanbod Wie doet wat? Bereikbaarheid Contact Hoe aanmelden In beeld  

ONS AANBODDe praktijk bestaat reeds sinds 2005 en ontstond in Vinkendale. Onze therapeuten werken reeds jaren in een professionele hulpverleningscontext en zijn merendeels systeemtherapeutisch geschoold.


 

Multidisciplinair diagnostisch onderzoek naar :

 • Intelligentie
 • Persoonlijkheid
 • Leerstoornissen
 • Gezinsproblematieken
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Aandacht en concentratie
 • Sociale en emotionele problematieken
 • spraak-/taalontwikkelingsstoornissen
 • ontwikkelingsdysfasie

 

Kinderpsychiatrische begeleiding 

Ouderbegeleiding bij :

 • Opvoedingsproblemen
 • ASS
 • ADHD
 • spraak-/taalontwikkelingsstoornissen
 • ontwikkelingsdysfasie

 

Therapie :

 • Individuele gesprekstherapie bij kinderen en adolescenten (schoolgaand tot 21j)
 • Gezinstherapie

 

Groepsaanbod ouders en kinderen wordt aangekondigd 

Auticoaching 

Coaching andere hulpverlening en scholen na diagnostiek
 OPGELET

Omwille van ons ambulante werkkader en de mogelijke wachttijden kunnen we geen aanbod doen voor acute crisissituaties en/of suicidaliteit.


© Vliegeraar 2020 - Christel Peeters -     - u.
Made by SiBeTec 2020